"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.อันดามัน ชั้น ป.1/3 ; เหรียญทอง รายการ Lamphun Taekwondo Championship 2023

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอันดามัน  มูลนำ  ชั้น ป.1/3  เขาร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการ Lamphun Taekwondo Championship 2023  ได้รับรางวัล เหรียญทอง  ประเภท ยุวชนหญิง อายุ7-8ปี Kyurugi รุ่น c น้ำหนักเกิน20-24 กก. ATMA The Asian Taekwondo  เมื่อวันที่ 18 March 2023  จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน  ระดับ จังหวัด