"The ultimate aim of education is the development of character"

ฟุตบอลไร่เยาวเรศยูธคัพ ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายศุภวิชญ์ เสนาบุตร
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน12ปี การเเข่งขันฟุตบอลไร่เยาวเรศยูธคัพ ครั้งที่ 1