"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.วชิรพรหมณ์ ป.1/6 ; รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขัน โครงการแข่งขัน รถถีบ บ่าได้ถีบ ป่าสัก-บ้านกลาง ( Pahsak – Banklang Balance Bike )

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายวชิรพรหมณ์ พงษ์คำแดง ชั้น ป.1/6  เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการแข่งขัน รถถีบ บ่าได้ถีบ ป่าสัก-บ้านกลาง ( Pahsak – Banklang Balance Bike )  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  ณ อาคารประสิทธิ์ยิม ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566  จัดโดย เทศบาลตำบลป่าสัก เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  ระดับจังหวัด