"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.เพ็ญกวิน ป.1 ; เหรียญทองแดง รายการLUMPHUN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเพ็ญกวิน ออมขัน  ชั้น ป.1 เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด รายการLUMPHUN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  ประเภท ยุวชนหญิง6 class D น้ำหนักไม่เกิน 23-26 กก.  เมื่อวันที่18 มีนาคม 2566  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน  จัดโดย ชมรมเทควันโดลำพูน  ระดับภาค