"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ธามธาดา ชั้น ป.1 ; เหรียญทอง เทควันโด รายการ LAMPHUN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP2023

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธามธาดา  กาวิชัย  ชั้น ป.1 เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการ LAMPHUN TAEWOMDO CHAMPIONSHIP 2023  ได้รับเหรียญทอง ( GOLD MEDAL)  ประเภทยุวชนชาย 6 ปี  KYORUGI รุ่น D น้ำหนักเกิน 20 – 23 ก.ก. STC เทควันโด  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  วันที่18 มีนาคม 2566  จัดโดย ชมรมเทควันโดลำพูน  ระดับภาค