"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ธามธาดา ชั้น ป.1 ; 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดงรายการว่ายน้ำ กว๊านพะเยา แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่1..

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธามธาดา  กาวิชัย  ชั้น ป.1  เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำรายการว่ายน้ำ กว๊านพะเยา แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่1..  ได้รับ 2 เหรียญทอง แตะขาโฟม , ท่าผีเสื้อ ระยะ 25 เมตร , 2 เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 25 เมตร , ท่ากรรเชียง ระยะ 50 เมตร , 3 เหรียญทองแดง ท่ากรรเชียง ระยะ 25 เมตร , ท่ากบ ระยะ 25 เมตร , ท่าผีเสื้อระยะ 25 เมตร  ณ สระว่ายน้ำธารธรา  จังหวัดพะเยา  ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566  จัดโดยสมาคมกีฬาว่ายน้ำ จังหวัดพะเยา  ระดับจังหวัด