"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ ปุณณภรณ์ ชั้น ป.1/7 ; 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยโอเพ่น (KWC Swimming Open) ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปุณณภรณ์ สามารถ  ชั้น ป.1/7  เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยโอเพ่น (KWC Swimming Open) ครั้งที่ 1  ได้รับ 1 เหรียญทอง ท่าเตะขาฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร , 1 เหรียญเงิน ท่าผีเสื้อ ระยะ 50 เมตร , 4 เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร , ท่ากรรเชียง ระยะ 50 เมตร , ท่ากบ ระยะ 50 เมตร และ ผลัดฟรีสไตล์ ระยะ 100 เมตร  และได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 รุ่นอายุ 7 ปี หญิง  ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2556  จัดโดย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  ระดับจังหวัด