"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ปัฑค์ปัณญธร ป.2/4 ; รองชนะเลิศ อันดับ 1 รายการ TJDT TOUR 2022/2023 EVENT #1 NORTH

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปัฑค์ปัณญธร หาญณรงค์ ชั้นป.2/4 เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ รายการ TJDT TOUR 2022/2023 EVENT #1 NORTH ( THAILAND JUNIOR DEVELOPMENT TOUR # 1  NORTH )  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ณ สนามกอล์ฟอัลไพล์ กอลฟ์รีสอร์ทเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2566  จัดโดยสมาคมกอล์ฟกีฬาเยาวชนไทย Thailand Junior Development Tour  ระดับภาค