"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.กมลวดี ชั้น ป.3/2 ; เหรียญเงิน รายการ LAMPHUN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกมลวดี จักขุเนตร  ชั้น ป.3/2 เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการ LAMPHUN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเทควันโด ประเภท ยุวชน หญิง 9 – 10 ปี รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 22 กก. ประเภทต่อสู้ KYORUGI สังกัดทีม STC Taekwondo  ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จ.ลำพูน  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566  จัดโดย ชมรมเทควันโดลำพูน  ระดับภาค