"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ธนัช ชั้น ป.3/2 ; 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธนัช  มงคลศิวกุล  ชั้นป.3/2 เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำกว๊านพะเยา แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1  ได้รับ 1 เหรียญทอง ท่ากรรเชียง ระยะ 25 เมตร  ,  2 เหรียญเงิน ท่ากรรเชียง ระยะ 50 เมตร , ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร ,  4 เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 25 เมตร  ท่าผีเสื้อ ระยะ 25 เมตร  ท่าผีเสื้อ ระยะ 50 เมตร  ท่ากบ ระยะ 25 เมตร  ณ สระว่ายน้ำธารธรา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2566  จัดโดย ชมรมว่ายน้ำจังหวัดพะเยา  ระดับจังหวัด