"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยโอเพ่น (KWC Swimming Open) ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิชชาพร มูลน้อย
ที่ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองจากท่ากรรเชียง 100 เมตร  4 เหรียญทองแดง จาก ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร  กรรเชียง 100 เมตร  ผีเสื้อ 100 เมตร และ ผีเสื้อ 50 เมตร
การแข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยโอเพ่น (KWC Swimming Open) ครั้งที่ 1  การแข่งขันระดับภาคเหนือ จัดโดย ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำกาวิละวิทยาลัย ระหว่างวันที่  25-26 มีนาคม 2566 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่