"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.จิณัฐตา ป.2/12 ; เหรียญทองแดง วิชาวิทย์ฯ บ.เสริมปัญญา

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงจิณัฐตา เติมสงวนวงศ์ ชั้น ป.2/12 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากโครงการทดสอบความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 35  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 จัดโดย บริษัทเสริมปัญญาจำกัด