"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ธีรพิชญ์ ป.3/12 ; เหรียญทองแดง โครงการสอบท็อปเทสต์ , เหรียญเงิน สอบคณิต บ.เซนเตอร์วันฯ,เหรียญทองแดง สอบวิทย์ บ.เสริมปัญญา

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธีรพิชญ์ เติมสงวนวงศ์  ชั้น ป.3/12 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  โครงการทดสอบความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 35  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 จัดโดยบริษัท เสริมปัญญา จำกัด , ได้รับเหรียญเงิน  จากโครงการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์  ออนไลน์  ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  จากบริษัทเซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด , ได้รับเหรียญทองแดง จากโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ GPA รวม 5 วิชา ออนไลน์  ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (จากโครงการท็อปเทสท์เซ็นเตอร์)  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์2566