"The ultimate aim of education is the development of character"

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันแบดมินตัน รายการ 1HAPPYNESS Lamphun Open Badminton Tournament 2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิชญาภา กิติคุณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12
ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุ 10 ปี จากการแข่งขันแบดมินตัน รายการ 1HAPPYNESS Lamphun Open Badminton Tournament 2023 ณ จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566