"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คู่ผสม รายการ TOYOTA Super Series 2023 สนาม 1

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิมพ์ณภา ธนัทอนันตพงศ์
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คู่ผสม รายการ TOYOTA Super Series 2023 สนาม 1 จัดโดยสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ระหว่างวันที่ 17-22 มีนาคม 2566 ณ เซ็นทรัลเวสท์เกต กรุงเทพมหานคร