"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 รอบแรก

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปัญณพงศ์ พงศ์มณี
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 รอบแรก
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566