"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขัน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 รอบแรก

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิมพ์ประภาดา พรเจริญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขัน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 รอบแรก
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566