"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเหรียญเงิน การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 รอบแรก

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวีระกร พรเจริญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 รอบแรก
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566