"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัล 3rd place Demi-Character solo และ รางวัล 1st place Notional solo รายการ ATOD 2023

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงพัชรณัฏฐ์ ภมรไมตรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ได้เข้าแข่งขัน บัลเล่ต์ และ รำไทยประยุกต์ ได้รับรางวัล 3rd place Demi-Character solo และ รางวัล 1st place Notional solo รายการ ATOD 2023 ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2566 ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร