"The ultimate aim of education is the development of character"

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอลยุวชนเยาวชน ชิงแชมป์ภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชาโลม สุขเกษมสกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอลยุวชนเยาวชน ชิงแชมป์ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 ณ สนามฟุตบอล TNK Sport Complex จ.พะเยา