"The ultimate aim of education is the development of character"

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน TNK FOOTBALL YOUTH CUP 2023 ชิงแชมป์ภาคเหนืออายุไม่เกิน 12 ปี

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายภูภูมิ สุราวาลย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
2. เด็กชายศุภวิชญ์ เสนาบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
3. เด็กชายพิทยุตม์ พุดเที่ยง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/10
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน TNK FOOTBALL YOUTH CUP 2023 ชิงแชมป์ภาคเหนืออายุไม่เกิน 12 ปี
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 ณ สนามฟุตบอล TNK Sport Complex จ.พะเยา