"The ultimate aim of education is the development of character"

ดช.พสิษฐ์ ชั้น ป.3/9 ; เหรียญทองแดง (วิทย์) การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพสิษฐ์  คำทอง  ชั้น ป.3/9 เข้าร่วมในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ประจำปี พ.ศ.2565(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)  ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง-วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น  จัดโดย สวช.  ระดับจังหวัด