"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ธีรพิชญ์ ชั้น ป.3/12 ; เหรียญทองแดง โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธีรพิชญ์ เติมสงวนวงศ์  ชั้น ป.3/12 เข้าร่วมโครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ GPA รวม 5 วิชา (อังกฤษ, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สังคม, ภาษาไทย)  ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565   ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง   เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  จัดโดย TOP TEST CENTER  ระดับประเทศ