"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.ธารา ชั้น ป.1/3 ; เหรียญเงิน (ภาษาอังกฤษ) โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธารา  วสุนธราพร  ชั้น ป.1/3 เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ  ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565   ได้รับรางวัล เหรียญเงิน  วิชาภาษาอังกฤษ   ทดสอบแบบออน์ไลน์  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  จัดโดย TOP TEST CENTER  ระดับประเทศ