"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ภัทรพล ป.3/3 ; เหรียญทอง (ภาษาอังกฤษ) โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภัทรพล บุญเชื้อ  ชั้น ป.3/3 เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ประจำปี 2566  ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  วิชาภาษาอังกฤษ  ทำคะแนนได้ 197 จาก 200 คะแนน เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ จาก 260 บาทคน ทั่วประเทศ  จัดโดย โครงการสอบ ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์