"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายนวินดา สุริยานนท์ รางวัลการแข่งขันเทควันโด

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายนวินดา สุริยานนท์ อนุบาล 3/9 ได้รับรางวัล GOLD MEDAL ประเภทยุวชนชาย 6 ปี รุ่น D น้ำหนักเกิน 20 -23 กก. การแข่งขัน CMU Taekwondo open จัดโดย ชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันสมาร์ทเทควันโด และศูนย์กีฬาเทควันโดสนามกีฬา 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงยิมพละ 2 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566