"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำดาวิซาร่า ต้านลมหนาว ต้านยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 9

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณฎา เนินพัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ที่ได้รับรางวัล 8 เหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 9 รายการ (ระดับภาคเหนือ) 6 เหรียญเงิน รุ่นอายุ 12 ปี หญิง ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร , ท่ากรรเชียง 25เมตร , ท่าผีเสื้อ 25 เมตร , ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร , ท่ากรรเชียง 50 เมตร และ ท่าผีเสื้อ 50 เมตร 2 เหรียญทองแดง รุ่นอายุ 12 ปี หญิง ท่าเดี่ยวผสม 100 เมตร และ ท่ากบ 50 เมตร จากการแข่งขันว่ายน้ำดาวิซาร่า ต้านลมหนาว ต้านยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สระว่ายน้ำศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่