"The ultimate aim of education is the development of character"

Thailand English Skill Evaluation Test TESET 2022

ขอเเสดงความยินดีกับ เด็กชายธนากร สุริเย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Bronze Medal Certificate จาการสอบเเข่งขัน Thailand English Skill Evaluation Test TESET 2022 โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 จัดโดย Thailand Academic Content Co.,Ltd