"The ultimate aim of education is the development of character"

โครการสอบเเข่งขันทักษะวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ประจำปี 2565

ขอเเสดงความยินดีกับ เด็กชายธนากร สุริเย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จากโครการสอบเเข่งขันทักษะวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ประจำปี 2565 ASMO THAI 2022 จัดโดย ASMO THAI