"The ultimate aim of education is the development of character"

CMU Taekwondo open 2023

ขอเเสดงความยินดีกับ เด็กชายพุทธคุณ ไทยกรรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันเทคควันโด ประเภทพุมเซ่เดียว CMU Taekwondo open 2023
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬา 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่