"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาตร์ ครั้งที่ 35

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูวิศ วงค์แสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง โครงการทดสอบความรู้แบบ Online วิชาวิทยาศาตร์ ครั้งที่ 35 จัดโดย บริษัทเสริมปัญญา จำกัด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566