"The ultimate aim of education is the development of character"

CMU TAEKWONDO OPEN 10

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐปภัสร์ บุศย์น้ำเพ็ชร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง POOMSAE PAIR สายแดง 13-14 และ เหรียญทอง ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 KYORUGI รุ่น D น้ำหนักเกิน 33 – 36กก. จากการเเข่งขัน CMU TAEKWONDO OPEN 10 จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมกีฬาเทควันโด
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700ปี