"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.ทีราภรณ์ ชั้น ป.2/9 ; เหรียญทองแดง จินตคณิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่21 ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงทีราภรณ์ วงศ์ศรีใส ชั้น ป.2/9  เข้าร่วมการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคเหนือ
ครั้งที่21 ประจำปี 2566  ได้รับ รางวัลเหรียญทองแดง  ณ ไนท์ซาฟารี อ.เมือง จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566  จัดโดย สมาร์ทเบรน  ระดับภาคเหนือ