"The ultimate aim of education is the development of character"

Smart Brain Competition

ขอเเสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิชวรัญญ์  ตั้งเฉลิมวงษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับที่ 4 ไม่แบ่งรุ่นอายุ การสอบแข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ไนท์ซาฟารี เชียงใหม่