"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงณัฏฐรินทร์ สีละสังวร รางวัลการแข่งขันเทควันโด

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฏฐรินทร์ สีละสังวร อนุบาล 3/1 ได้รับ GOLD MEDAL ประเภทยุวชนหญิง 7 – 8 ปี รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. การแข่งขัน CMU Taekwondo open จัดโดย ชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันสมาร์ทเทควันโด และศูนย์กีฬาเทควันโดสนามกีฬา 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงยิมพละ 2 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566