"The ultimate aim of education is the development of character"

SMART BRAIN ภาคเหนือ ครั้งที่ 21

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพัทธดนย์ พิโลนพงศธร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ รางวัลที่ 3 LEVEL 1 รุ่นอายุ 8 ปี ขึ้นไป การแข่งขัน SMART BRAIN ภาคเหนือ ครั้งที่ 21