"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายจักรพรรดิ กันทะฟู รางวัลการแข่งขันเทควันโด

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายจักรพรรดิ กันทะฟู อนุบาล 3/4 ได้รับ GOLD MEDAL ประเภทยุวชนชาย 7 – 8 ปี รุ่น G น้ำหนักเกิน 34 กก. ขึ้นไป จัดโดย ชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันสมาร์ทเทควันโด และศูนย์กีฬาเทควันโดสนามกีฬา 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงยิมพละ 2 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566