"The ultimate aim of education is the development of character"

YAMAHA GOLD PRIZE

ขอเเสดงความยินดีกับ เด็กชายดรัณภพ พฤกษากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง YAMAHA GOLD PRIZE ประเภท Junior Guitar Duet รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จากการเเข่งขัน YAMAHA THAILAND MUSIC FESTIVAL 2023ทเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566