"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงชญาภา เดชธรรมรงค์ รางวัลการแข่งขันเทควันโด

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชญาภา เดชธรรมรงค์ อนุบาล 3/10 ได้รับ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทอง การแข่งขัน CMU Taekwondo open จัดโดย ชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันสมาร์ทเทควันโด และศูนย์กีฬาเทควันโดสนามกีฬา 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงยิมพละ 2 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566