"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายชินภัทร พิงคะสัน รางวัลการแข่งขันเทควันโด

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชินภัทร พิงคะสัน อนุบาล 3/12 ได้รับ GLOD MEDAL SPEED PUNCH ประเภทเดี่ยว ยุวชน 7 – 8 ปี การแข่งขัน CMU Taekwondo open จัดโดย ชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันสมาร์ทเทควันโด และศูนย์กีฬาเทควันโดสนามกีฬา 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงยิมพละ 2 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566