"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายปุณณปัจน์ พีระเป็ง รางวัลการแข่งขันเทควันโด

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปุณณปัจน์ พีระเป็ง อนุบาล 3/7 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง KYORUKI  รุ่น C น้ำหนักไม่เกิน 20 – 23 kg. ประเภทยุวชนชาย 6 ปี การแข่งขัน CMU Taekwondo open จัดโดย ชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันสมาร์ทเทควันโด และศูนย์กีฬาเทควันโดสนามกีฬา 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงยิมพละ 2 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566