"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายเตชิต จินดาหลวง รางวัลการแข่งขันเทควันโด

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายเตชิต จินดาหลวง อนุบาล 3/11 ได้รับ 1 เหรียญทอง Kyorugi รุ่น D น้ำหนักเกิน 20 – 23 กก. ประเภทยุวชนชาย 6 ปี
1 เหรียญเงิน speed kick ประเภทยุวชนชาย 6 ปี การแข่งขัน CMU Taekwondo open จัดโดย ชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันสมาร์ทเทควันโด และศูนย์กีฬาเทควันโดสนามกีฬา 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงยิมพละ 2 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566