"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงปุณณภรณ์ สามารถ รางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปุณณภรณ์ สามารถ อนุบาล 3/4 ได้รับรางวัลบุคคลยอดเยี่ยมอันดับ 4 รุ่นอายุ 7 ปีหญิง 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำดาวิซาร่าต้านรับลมหนาวต้านภัยยาเสพติดชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 9 ณ สระว่ายน้ำศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่4 – 5 กุมภาพันธ์ 2566