"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายธามธาดา กาวิชัย รางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธามธาดา กาวิชัย อนุบาล 3/9 ได้รับรางวัลถ้วยรางวัลบุคคลยอดเยี่ยมอันดับที่ 8 รุ่น 6 ปีชาย 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำดาวิซาร่า โต้ลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ณ สระว่ายน้ำศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2566