"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายเตชิต จินดาหลวง รางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายเตชิต จินดาหลวง อนุบาล 3/11 ได้รับรางวัลถ้วยรางวัลบุคคลยอดเยี่ยมอันดับที่ 4 รุ่นอายุ 7 ปีชาย 9 เหรียญทองประเภทบุคคล 1 เหรียญเงินประเภททีม การแข่งขันว่ายน้ำ ดาวิซาร่า ต้านลมหนาว ต้านยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ณ สระว่ายน้ำศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566