"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ธัญเทพ ชั้น ป.1/9 ; เหรียญทอง รายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 10

เด็กชายธัญเทพ  สิทธิโชคชัยวุฒิ ชั้น ป.1/9  เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 10  ได้รับรางวัล  เหรียญทอง ประเภทยุวชนชาย 7 – 8 ปี KYORUGI รุ่น B น้ำหนักเกิน 20 – 23 ก.ก.  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ณ สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566  จัดโดย Chiangmai University Taekwondo Club  ระดับจังหวัด