"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.เอวิน ชั้น ป.2/2 ; เหรียญทองแดง (วิชาภาษาอังกฤษ) สวช.

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายเอวิน  สมิตินันทน์ ลี  ชั้น ป.2/2  เข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2565   ได้รับ รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง ( BRONZE MEDAL )  Bronze Medal Certificate in English  วิชาภาษาอังกฤษรัดับประถมศึกษาตอนต้น  จัดโดย สวช National Academic test (NAT) 2022 Provincial Selection