"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.เอวิน ชั้น ป.2/2 ; เหรียญทองแดง รายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่10

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายเอวิน สมิตินันทน์ ลี  ชั้น ป.2/2  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่10 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ( BRONZE  )  ประเภทเดี่ยว Speed Punch  ณ สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566  จัดโดย Chiangmai University Taekwondo Club  ระดับจังหวัด