"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ภูวสิษฏ์ ชั้น ป.3/7 ; 2 เหรียญทอง,1 เหรียญทองแดง รายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูวสิษฏ์  ไชยประสิทธิ์ ชั้น ป.3/7 เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด รายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 10  ได้รับ  2 เหรียญทอง จากการแข่งขัน  Speed Kick รุ่นอายุ 9-10 ปี และ Speed Punch ,  1 เหรียญทองแดง  ประเภทต่อสู้เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 น้ำหนัก 29 – 31 กก.  ณ สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566  จัดโดย Chiangmai University Taekwondo Club  ระดับจังหวัด