"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบความรู้แบบ Online วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 35

ขอเเสดงความยินดีกับ เด็กชายกฤชนนท์ เหล่าสกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/11
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการทดสอบความรู้แบบ Online วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 35 จัดโดย บริษัทเสริมปัญญา จำกัด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566